Betingelser for bruk av nettbutikkplattformen 

Følgende bestemmelser (heretter kalt «Vilkårene og betingelsene») gjelder for bruk av nettbutikkplattformen (heretter kalt «Plattformen») og alle plattformbaserte transaksjoner. 
   
 
Del 1 – Tilgang til plattformen 
(1) Plattformen driftes av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Tyskland (vertsleverandøren). 
(2) Plattformen administreres i det enkelte land av Konica Minolta-konsernet, som er angitt i respektive trykk (serviceleverandøren). 
(3) Plattformen er kun forbeholdt til bruk av Konica Minoltas aktuelle distributører, forhandlere og sluttkunder (samlet omtalt som «Kundene» nedenfor). 
(4) Plattformen er tilgjengelig kostnadsfritt hvis ikke annet er angitt. Eventuelle utgifter eller andre omkostninger som oppstår som følge av eller relatert til bruken av plattformen (dvs. til bruk på Internett, selvadministrering eller kjøp av nødvendig maskinvare eller programvare), betales av kunden. 
(5) Konica Minolta forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn helt eller delvis å avslutte eller endre tjenestene som leveres av plattformen. 
(6) Konica Minolta kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgjengelighet av plattformen eller deler av den når som helst, uansett årsak eller varighet. 
   
Del 2 – Bruk av plattformen 
(1) Konica Minolta leverer på forespørsel tilgangsdataene som kreves for å bruke plattformen til kunden. Forespørselen må sendes til Konica Minoltas driftsselskap som kunden har et kontraktsbestemt forhold til.  
(2) Konica Minolta kan avvise, midlertidig oppheve/blokkere eller tilbakekalle tilgangen til plattformen etter eget skjønn. 
(3) Konica Minoltas sluttkunder er ikke berettigede til å distribuere produktene og tjenestene som kan kjøpes via plattformen. De må levere produktene og tjenestene utelukkende til interne eller avdelingsrelaterte formål. 
(4) Kunden er eneansvarlig for å oppbevare sine tilgangsopplysninger (f.eks. passord og/eller annen konto-ID) sikkert. Kunden skal umiddelbart informere Konica Minoltas driftsselskap om enhver uautorisert bruk av tilgangsdata eller konto. 
(4) Kunden er forpliktet av enhver ordre som sendes via plattformen ved hjelp av vedkommendes tilgangsdata, og er eneansvarlig for alle aktiviteter som foregår på vedkommendes konto. 
   
Del 3 – Vilkår og betingelser for ordrer og transaksjoner 
(1) Presentasjonen av produkter og tjenester som kan bestilles via plattformen, utgjør ikke et juridisk bindende tilbud, men derimot en nettkatalog uten forpliktelser. Ved å klikke på bestillingsknappen gir kunden et bindende tilbud på varene som ligger i handlekurven. 
(2) Når kunden mottar en (elektronisk) ordrebekreftelse fra Konica Minolta (ikke bare en bekreftelse på ordremottak!), endres det bindende tilbudet til en juridisk bindende kontrakt. 
(3) Kontrakten er underlagt de kontraktsmessige avtalene og reglene som finnes mellom driftsselskapet i Konica Minolta-konsernet og den respektive kunden. Med mindre slike kontraktsmessige avtaler og regler inneholder spesielle bestemmelser, skal bestemmelsene i loven/lovgivningen som fremgår av avtalen være gjeldende. 
   
Del 4 – Endelige bestemmelser 
(1) Konica Minolta forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, revidere, foreta tilføyelser til og fjerne enhver del av disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Ved endringer skal vilkårene og betingelsene som gjelder for kunden på ordretidspunktet, være gjeldende. 
(2) Disse vilkårene og betingelsene samt spørsmål vedrørende gyldighet, innhold og implementering er underlagt lov/lovgivning som kunden og det respektive Konica Minolta-selskapet har avtalt i sine allerede eksisterende kontraktsmessige forhold. 
(3) Hvis en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene er ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal de resterende bestemmelsene eller den resterende delen av bestemmelsen fortsatt være gjeldende. Enhver slik ugyldig bestemmelse erstattes av en annen bestemmelse som oppfyller formålet med tidligere bestemmelsen samt disse vilkårene og betingelsene.