Kontaktskjema

Vennligst bruk dette skjema for spørmål til Konica Minolta.

For å gjøre det ber vi vennlig om at du velger spørsmålet og legger det til bekjedboksen. Når du sender henvendelsen vil den bli overført direkte til avdelingen som kan svare.

For Data beskyttelse referer til Privacy Policy.